top of page

O Żłobku

Jagódki

Poznaj nas bliżej 

Image by Joanna Kosinska

Do grupy chodzą najmłodsze dzieci. Już od 1 roku życia 

Malinki

Poznaj nas bliżej 

Image by Isaac Quesada

Dzieci starsze. Maksymalnie do 3-ciego roku życia 

Żłobek Montessori Bolechowice został stworzony z myślą o najmłodszych, tak aby wspierać ich w naturalnym rozwoju poprzez pedagogikę Montessori już od samego początku ich ścieżki i przygody. Sale zaaranżowane są w taki sposób, by potrzeby rozwojowe małych dzieci były w pełni zaspokajane. Otoczenie wyposażone jest w pomoce, które przede wszystkim pozwalają opiekunom podążać za dzieckiem, wspierając samodzielność, niezależność oraz rozwój emocjonalny i fizyczny dzieci. Zależy nam na tym, aby wszystkie czynności jakie dzieci podejmują podczas pobytu w żłobku mogły wykonać same. Przestrzeń jest dostosowana do ich wzrostu oraz możliwości. W naszej placówce szanujemy indywidualność każdego dziecka. Uporządkowanie, jasny podział przestrzeni oraz klarowność co do zasad panujących w sali wspomaga rozwój, dzieci nie czują się zagubione oraz łatwiej koncentrują się na wykonywanych czynnościach. 
 

Zgodnie z pedagogiką, w nurcie której podążamy za dziećmi, personel żłobka dba o rozwój umiejętności: 

  • fizycznych (wspinanie się i zjeżdżanie na specjalnej konstrukcji drewnianej gdzie ćwiczą tzw. motorykę dużą, specjalnie zaaranżowany ogród ze ścieżką sensoryczną ale także zajęcia muzyczno-taneczne i rytmika), 

  • językowych (wspieranie rozwoju mowy, kącik wyposażony głównie w książki, wspólne śpiewanie piosenek, mówienie wierszyków, także zajęcia z języka angielskiego), 

  • sensorycznych (to doskonalenie zmysłów- praca z kawałkami materiałów o różnej fakturze, woreczki zapachowe itp.), 

  • życia codziennego (to dbanie o siebie oraz otoczenie- przygotowanie do posiłku, mycie rąk, podawanie do stołu, sprzątanie, wycieranie stołu, dmuchanie nosa, dbanie o rośliny itp.), 

  • artystycznych (gra na instrumentach, zajęcia muzyczne; malowanie, praca z plasteliną) 

  • umysłowych (praca z cylindrami, puzzlami, sortownikami, specjalnymi układankami tak by rozwijać pamięć, kojarzenie oraz segregację). 

Dzieci podczas ‘zabawy’ intensywnie pracują i rozwijają swój mózg, na przykład przelewając wodę z jednego naczynia do drugiego ćwiczą koordynację ręka-oko, czują ciężar naczynia, ćwiczą koncentrację, a także rozwijają umiejętności życia codziennego, co wbrew pozorom jest dla nich atrakcyjniejsze od zabawy tradycyjnymi zabawkami.


Żłobek czynny jest w godzinach 6.30 – 18.00. Dzienny rozkład zajęć wygląda następująco:
6.30 – 8.00 gromadzenie się dzieci
8.00 – 8.30 przygotowanie do śniadania
8.30 – 9.30 śniadanie
9.30 – 11.00 praca z materiałami lub wyjście do ogrodu i w międzyczasie drugie śniadanie
11.00 – 11.30 przygotowanie do obiadu
11.30 – 12.30 obiad
12.30 – 14.30/15.00 relaks
15.00 – 15.30 podwieczorek
15.30 – 18.00 praca z materiałami lub wyjście do ogrodu


Wszystkie posiłki podawane w żłobku są przygotowywane w naszej kuchni mieszczącej się w placówce przez wyszkolonych kucharzy, przy użyciu zdrowych produktów, z uwzględnieniem indywidualnych nietolerancji oraz diet poszczególnych dzieci. 


W żłobku Montessori Bolechowice dajemy dziecku pełną swobodę w zakresie jego rozwoju, tak by mogło we własnym tempie eksperymentować oraz szukać rozwiązań. Wspomagając dzieci w takim rozwoju już od najmłodszych lat tworzymy świat przyszłości, w którym one same będą dorastać i żyć. Ważne, żeby wypracować pewne siebie osobowości, które swoimi postawami prezentują otwartość i odpowiedzialność za siebie oraz otoczenie. Nasza kadra żłobkowa, w skład której wchodzą opiekunowie którzy uczestniczyli w kursie żłobkowym Montessori w Polskim Instytucie Montessori w Łodzi, dba o to by ten rozwój był wspomagany na każdej możliwej płaszczyźnie dbając o dobrostan i bezpieczeństwo dzieci oraz wspiera dzieci i pobudza do maksymalizacji swojego potencjału w każdej dziedzinie życia.

bottom of page